temptext

Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8
Obecní knihovna
9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
Letní kino Libišany
21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Obec > Současnost

Současnost

Obec Staré Ždánice je venkovským sídlem v zázemí jádra sídelní regionální aglomerace hradecko-pardubické, s výhodnou potencionální polohou neboť leží ve styčném prostoru zájmových území obou regionálních jader – katastrálně sousedí s katastrálním územím Pardubického kraje, obcemi Čeperka, Dolany, Podůlšany, Plch, Stéblová a katastrálním územím Královéhradeckého kraje, obcemi Osice a Praskačka – Krásnice.
 
Staré Ždánice jsou bezesporu stabilní venkovskou obcí, v současné době s cca 700 trvale bydlícími obyvateli a dá se předpokládat, že bude pokračovat celkový nárůst obyvatel. Velkým pozitivem je poloha sídla výhodná svým dosahem k velkým městům (obec leží v prostoru mezi dvěma krajskými městy Pardubicemi a Hradcem Králové, na trase silnice II/333 Lázně Bohdaneč – Hradec Králové), která umožní pracovní příležitosti při aktivním bydlení mimo velké aglomerace (trend migrace obyvatelstva z velkých měst do menších satelitních sídel). Ve smyslu osídlení je obec Staré Ždánice sídlem Obecního úřadu s přirozeným spádem ke krajskému městu Pardubicím a částečně Hradci Králové, kdy nepříliš zatěžující míra dostupnosti umožňuje využívat diferencované struktury pracovních i obslužných zařízení obou měst.
 
Občanská vybavenost odpovídá velikosti obce. Základní občanskou vybavenost v obci zastupuje budova obecního úřadu, ve které se nachází kanceláře a jednací prostory úřadu, obřadní sál a obecní knihovna s veřejně přístupným internetovým pracovištěm. V její blízkosti se nachází Obecní dům, který zahrnuje Obecní hospodu, Kulturní sál s jevištěm a prostory pro občany a jejich zájmové akce a samostatné služby: Kadeřnictví a holičství, Kosmetika, pedikúra a modeláž nehtů, aj. Dále poblíž stojí budovy Základní  školy pro 1. – 5. ročník, České pošty,  Hasičské zbrojnice a Mateřské školy. Při hlavní průjezdné komunikaci je prodejna smíšeného zboží COOP Jednota. V obci se nachází Pilotní klub.


V samotném centru obce stojí kostel sv. Václava, který je obklopen funkčním hřbitovem.
V obci se nachází fotbalové hřiště TJ Sokol se sociálním zázemím, šatnami a občerstvením.
Jako odpočinkovou zónu lze využít park kolem umělé vodní nádrže před hasičskou zbrojnicí.
Na zemědělském půdním fondu hospodaří Agrodružstvo KLAS Kříčeň a další soukromně hospodařící zemědělci, které reprezentuje např. Jiří Šanda nebo Ing. František Klazar.
Pan Radek Malý v obci provozuje Jezdecký klub - Staré Ždánice.
V obci se nacházejí další provozovatelé soukromých firem:  EXVER FOOD s.r.o. – velkoobchod potravin; Vrata a brány s.r.o.; Vladimír Mádlo – výroba motorových rogal;  autoopravna: AK servis Aleš Kněžour, p. Zdichynec; Lesoškolky – Jaromír Rejl; Stavební firma Jiří Pavelka aj.


Výrazným prvkem, který se zcela podstatně projevuje v území obce Staré Ždánice, je dopravně významná dálniční síť procházející severním okrajem katastru: dálnice D11.
 
Staré Ždánice leží na komunikační síti silnic  II. třídy č.333 a silnic III. třídy č.3237, č.32312, č.3216, při které se koncentrovalo původní venkovské zastavění. V průběhu let byly venkovské statky postupně přeměňovány v objekty sloužící především pro bydlení, čímž pozvolna vymizela podoba venkovského hospodářského stavení s klasickou předzahrádkou, kdy sad i zahrada získaly rozměr příměstské zástavby.
Dnes v obci nalézáme různorodou skladbu domů, kdy současná podoba rodinného domu je dána důsledkem změny stylu života obyvatel vesnice, charakterizované převahou funkce bydlení nad funkcí hospodářskou. Zástavba tak začíná přebírat výraz příměstské zástavby rodinných domů s charakterem příměstské vilové zástavby.
 
Celé širší území je intenzivně zemědělsky využíváno se zaměřením především na rostlinou produkci. Převážná výměra pozemků je zorněna a meliorována. Jižně od obce nalezneme rozsáhlé vodní plochy písníků.

Aktivity novodobé zemědělské výroby velkovýrobního charakteru jsou soustředěny v návaznosti na stávající osídlení východním směrem od obce. Po roce 1989 začali v území podnikat soukromí zemědělci restituenti. Předpokladem je, že koncentrovaná zemědělská výroba se v zástavbě dále již rozvíjet nebude – uvolněné prostory venkovského osídlení lze následně využít pro určitý druh podnikání, např. výroby nevyžadující pásmo hygienické ochrany.
  
Kladem obce je její historické jádro (návazné okolí kostela) s dominantou kostela sv. Václava a nezastavěným volným prostorem návsi, se zachovalou původní zástavbou jednotlivých usedlostí zemědělských statků, kopírujících historické cesty.