temptext

Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25
Pozvánka na STAROČESKÉ MÁJE 2024
26
27 28 29 30 31 1
Pozvánka na Dětský den ve Starých Ždánicích
CZECHMAN TRIATLON 2024
2
Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality > Tlaková kanalizace nové smlouvy

Tlaková kanalizace nové smlouvyDatum konání:
13.10.2020

Kanalizace_FAQ (2).pdf

 1. Kdo je vlastníkem a provozovatelem kanalizace ve Starých Ždánicích?

Vlastníkem a zároveň provozovatelem je obec. Obec se stará o kompletní funkčnost kanalizace.

Uživatelem kanalizace je odběratel, který je připojen na kanalizační systém.

 

 1. Proč smlouva? Proč to už nemůže dál fungovat bez ní?

Je to povinná smlouva ze zákona o vodovodech a kanalizacích (zák. č. 274/2001 Sb., § 8, odst. 6)

Obec jako provozovatel je povinna uzavřít písemnou smlouvu o odvádění odpadních vod s odběratelem.

Smlouvy měly být podepsány již před lety po zkušebním provozu.

Díky stále většímu množství poruch centrálního napájení elektřinou a jejich náročnosti, není možné některé řešit způsobem, jak tomu bylo doposud. Někde by byla oprava centrálního vedení velmi drahá a neefektivní.  Smlouva umožňuje provozovateli udělat opravu tak, že připojí odběratele na vlastní zdroj elektřiny. Tímto obec ušetří (i do budoucna) náklady za opravy. Výše nákladů se promítá do výpočtu poplatku za odvod odpadních vod.  

Dalším důvodem je to, že bez smlouvy není možné po občanovi, který porušil kanalizační řád (např. způsobil poruchu čerpadla nesprávným používáním) požadovat náklady na opravu. Tyto opravy nyní také navyšují náklady na provoz kanalizace.  

 1. O co ve smlouvě jde?

Jde o vymezení práv a povinností provozovatele a odběratele v rozmezí zákona. Plné znění smlouvy je k dispozici na webových stránkách obce.

Znění smlouvy bylo projednáno s Ministerstvem zemědělství.

 

 1. Musím smlouvu podepsat?

Ano. Neuzavření písemné smlouvy o odvádění odpadních vod do kanalizace se považuje za neoprávněný odběr (dle § 10, odst. 2, písm. a) zák. č. 274/2001 Sb.)

V tom případě je provozovatel oprávněn přerušit odvádění odpadních vod (§ 9 odst. 6, zák. č. 274/2001 Sb.) Pak si musíte zajistit jiný legální způsob odstranění odpadních vod (ve spolupráci s vodoprávním úřadem).

 

 1. Bydlí nás v nemovitosti víc, kdo smlouvu podepíše?

Smlouvu podepíše vlastník nemovitosti. Pokud je vlastníků více, doloží podepsanou plnou moc ostatních vlastníků.

Ve smlouvě je uveden počet lidí, kteří žijí v nemovitosti, a tedy využívají kanalizaci.

 

 1. Kde můžu smlouvu podepsat a co k tomu potřebuji?

Smlouvu můžete podepsat na obecním úřadě v úředních hodinách tj. pondělí a středa 8.00 - 10.00 h a 14.00 - 18.00 h.

Z katastru nemovitostí bude ověřeno, že jste vlastníkem nemovitosti. Pokud je vlastníků více, doložte plnou moc ostatních vlastníků.

Vezměte si s sebou občanský průkaz.

 

 1. Kdo bude platit poplatek za kanalizaci?

Poplatek platí vlastník nemovitosti za všechny osoby, které uvedl ve smlouvě. V případě více bytových jednotek je možné dohodnout platbu za jednotlivé bytové jednotky.

 

 1. Mám v obci trvalý pobyt, ale nežiju tady. Musím platit poplatek?

Za rok 2020 ještě ano, neboť je to rozhodnuto usnesením zastupitelstva. Od 1.1.2021 již nemusíte. Poplatek bude placen pouze osobami, které v nemovitosti skutečně žijí a produkují tedy odpadní vody.

 

 1. Jak bude stanovena výše poplatku pro ty, kteří budou připojeni na vlastní zdroj elektřiny?

Poplatek bude definován takto: všichni občané budou mít stejnou výši poplatku. Tomu, kdo bude připojen na vlastní elektriku k napájení čerpadla, bude na základě „Dohody o úhradě nákladů“ část peněz vrácena jako náklad na spotřebovanou elektřinu.

Příklad výpočtu za rok 2020:

Stanovený poplatek je ve výši 850,- Kč za osobu. Kdybychom zohlednili náklady na spotřebu elektřiny odběratele, tak to pro rok 2020 vychází na 71,- Kč na osobu. Pokud je ve smlouvě uvedeno více lidí, za každého se vrátí částka 71,- Kč.  Od chvíle podpisu smlouvy se bude tomu, kdo je připojen na vlastní elektriku, poměrnou částí vracet částka za spotřebovanou energii. Pozn.: výpočet částky vychází z vyhláškou stanovených hodnot a propočtem odborné firmy.

 1. Je uzavřena smlouva a dojde k poruše napájení čerpadla. Co se bude dít?

Od zjištění závady bude odběratel připojen provizorně a okamžitě se začne závada řešit. Nechají se udělat cenové nabídky případně odborné posudky. Pak se posoudí, zda bude hospodárnější opravit to tak, že obec připojí na obecní náklady vlastníka nemovitosti natrvalo na jeho elektřinu, nebo provede opravu centrálního napájení elektřinou.

 1. Kdy mě obec připojí na vlastní zdroj elektřiny?

Pokud budete mít poruchu na elektrickém napájení a obec vyhodnotí, že oprava centrálního rozvodu je dražší, nerealizovatelná nebo měně efektivní, než připojení na zdroj elektřiny vlastníka. 

 

 1. Kdo připojení na zdroj odběratele zaplatí a zařídí a bude bezpečné?

Pokud bude podepsána smlouva, uhradí kompletní náklady na zbudování připojení a celou akci zařídí provozovatel (obec). Připojení provede odborná firma včetně revize.

Nemovitost i dotčené pozemky budou vráceny do původního stavu.

 

 1. Kdo bude hradit opravu čerpadla?

V případě, že má odběratel podepsanou smlouvu, hradí veškeré poruchy na kanalizaci včetně čerpadla provozovatel (obec). V případě, že se prokáže, že poruchu způsobil odběratel porušením kanalizačního řádu (př. vhazování hygienických potřeb do wc mísy), hradí opravu odběratel.

 

 1. Musím při opravě pustit provozovatele kanalizace na svůj pozemek?

Ano. V případě, že neumožní odběratel provozovateli, po jeho opakované písemné výzvě, přístup k  přípojce nebo zařízení vnitřní kanalizace za podmínek uvedených ve smlouvě, je provozovatel oprávněn přerušit odvádění odpadních vod do doby, než pomine důvod přerušení nebo omezení viz. § 21, odst. 6, b zákona č. 274/2001 Sb.)

Odkazy na smlouvy uložené www.starezdanice.cz

https://www.starezdanice.cz/file.php?nid=3690&oid=7720979

https://www.starezdanice.cz/file.php?nid=3690&oid=7720980

https://www.starezdanice.cz/file.php?nid=3690&oid=7720981