temptext

Vyhledat v textu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19
Pozvánka na zasedání ZO Staré Ždánice 19.8.2020
20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Pozvánka na ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI 2020
31 1 2 3 4 5 6
Drobečková navigace

Úvod > Obec > Výstavba ČOV a tlakové kanalizace

Výstavba ČOV a tlakové kanalizace

Naše obec Staré Ždánice se nachází v severní části Pardubického kraje v těsné blízkosti důležitého vodního zdroje „písník Oplatil“, který je důležitým zdrojem pitné vody pro cca 70 tis. obyvatel v aglomeraci Pardubic a Hradce Králové. Vzhledem k tomu, že v obci  jsou některé nemovitosti odkanalizovány do nevyhovujících jímek, a že v podloží se nacházejí tekoucí a zvodnělé písky s vysokou hladinou spodní vody, uvědomili jsme si nutnost vybudovat splaškovou kanalizaci a čističku odpadních vod.

V roce 2005 byla započata a v  roce 2006 byla dokončena výstavba I. etapy  kanalizace a čističky odpadních vod. Jednalo se o vybudování čističky a části řádů v obci. Čistička byla spuštěna do provozu.

V roce 2005 jsme na základě smlouvy o poskytnutí dotace č. ZP/2005/1042 získali, od Pardubického kraje, finanční prostředky ve výši 5 100 000,-Kč a v roce 2006 na základě smlouvy o poskytnutí dotace finanční prostředky ve výši 1 300 000,-Kč. Obec Staré Ždánice se na výstavbě podílela částkou 4 853 841,-Kč.
Do konce roku 2006 bylo celkem  proinvestováno 11 253 841,-Kč.

V roce 2007 byla zahájena II. etapa výstavby tlakové kanalizace, tak, aby veškeré odpadní vody byly likvidovány na čističce odpadních vod. Protože se jedná o akci finančně velmi náročnou, přesahující možnosti rozpočtu naší obce (náklady na dostavbu kanalizace činí 18.696.157,-Kč), zažádali jsme a od Ministerstva zemědělství ČR jsme získali dotaci ve výši  5 600 000,-Kč. Od Pardubického kraje byla získána dotace ve výši 1 500 000,-Kč a Obec investovala do výstavby 900 000,-Kč.

V roce 2008 na přelomu měsíce ledna a února, pokud to počasí dovolí, se bude ve výstavbě tlakové kanalizace pokračovat. Zakončení veškerých prací je plánováno do konce měsíce června. Dostavba bude financována z prostředků Ministerstva zemědělství ve výši 7 487 000,-Kč a z prostředků Obce ve výši  min. 3 209 000,-Kč.

Občané, kteří mají na svém pozemku umístněnou odpadní šachtu připojenou na hlavní řad, se mohou (po osazení čerpadlem) z domu gravitačně připojit sami, nebo prostřednictvím firmy ABK, která si účtuje 800,-Kč/m, včetně materiálu, provedení výkopových prací a následného uvedení do původního stavu. Kontaktní osoba firmy ABK je p.Žďárský, tel: 724 227 707.

Připomínáme  všem, že povinnost připojení na kanalizaci, pokud je to technicky možné vyplývá u vlastníků pozemků a staveb na území obce Staré Ždánice ze zákona č. 274/2001 Sb., O vodovodech a kanalizacích § 3 odst. 8. Pokud se vlastníci nenapojí na kanalizaci, budou muset Obecnímu úřadu ve Starých Ždánicích dokládat způsob likvidace splaškových odpadních vod.

Všichni občané, bydlící v domech u kterých je již zbudování šachty a připojení na hlavní řad provedeno, mají možnost tlakovou kanalizaci začít využívat. Proto jim bude účtován paušální poplatek za tuto službu na osobu a rok. Tato částka může být na Obecním úřadě uhrazena v celkové roční výši, nebo ve čtvrtletních splátkách. Výše úhrady za tuto službu je vždy na příslušný kalendářní rok stanovena zastupiteli obce na základě cenové kalkulace skutečně vynaložených nákladů na provoz kanalizace a zpracování splaškových vod na ČOV, která je k dispozici na Obecním úřadě.

 

 

 

Obecné zásady používání tlakové kanalizace

Čerpací šachta je určena pouze pro splaškové vody z domácností. V žádném případě nelze svádět do čerpací šachty dešťové vody, tukové vody, odpady z hospodářských budov, ropné látky, barvy, ředidla apod. Rovněž je třeba zamezit možnosti vniknutí písku, hlíny, textilií, kovů, skla, dámských hygienických potřeb a plen do čerpací šachty. V žádném případě nelze vhazovat do čerpací šachty různý odpad po otevření jejího poklopu a manipulovat se zařízením uvnitř čerpací šachty (kulový kohout, čerpadlo, snímače hladin, kabely).

Doporučuje se zařízení uvnitř čerpací šachty při úrovni minimální hladiny (čerpadlo vypnuto) omýt proudem vody alespoň 2 x do roka (interval je dán charakterem znečištění odpadních vod). U šachet, kde je zjištěno během pravidelných kontrol extrémní znečištění by se mělo čištění provádět častěji.

Zjistí-li se při obsluze závada na elektrickém zařízení, okamžitě jej vypněte a zavolejte odborný servis, který zajišťuje firma Elbis – elektro, pan Ota Bulis – telefon 602 584 204.

Kanalizační řád Staré Ždánice.pdf