Novinky z legislativy životního prostředíNovinky z legislativy životního prostředí.

Jednou z nejžhavějších novinek v oblasti odpadového hospodářství je pro obce nově stanovení povinnosti od 1. 1. 2015 třídit bioodpady. Ze zákona č. 229/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, citujeme:

„Obec je povinna zajistit místa pro odkládání veškerého komunálního odpadu produkovaného fyzickými nepodnikajícími osobami na jejich katastrálním území. Obec je povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování složek komunálního odpadu, minimálně nebezpečných odpadů, papíru, plastů, skla, kovů a biologicky rozložitelných odpadů.“

V připravované vyhlášce k zákonu bude stanovena minimální úroveň sběru bioodpadů, která bude považována za splnění povinností. Povinně se bude jednat o třídění bioodpadů rostlinného původu minimálně v období od 1. dubna do 30. října kalendářního roku, přípustné způsoby budou prostřednictvím sběrných dvorů, velkoobjemových kontejnerů, sběrných nádob, pytlového způsobu sběru, provozováním nebo odevzdáním bioodpadu do zařízení určených k nakládání s odpady se schváleným provozním řádem (např. bioplynové stanice, kompostárny), provozováním tzv. malých zařízení (tj. obecních kompostáren s omezenou roční kapacitou) nebo kombinací všech výše uvedených způsobů. Přípustné je i zavedení systému komunitního kompostování obecně závaznou vyhláškou – občané pak např. mohou odevzdávat veškeré rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad vznikající na území obce, vzniklý kompost pak bude muset být výhradně použít na údržbu zelených ploch v obci.

Obec si bude moci zvolit libovolný z výše uvedených způsobů podle toho, který jí bude nejvíce vyhovovat a bude pro ni finančně nejvýhodnější. Nutno také zkonstatovat, že systém třídění bioodpadů není finančně zajištěn příspěvky ze systému EKO-KOM, jako je tomu u třídění obalových složek papíru, plastů a skla na základě zákona o obalech.

Občané naší obce mohou bioodpad odevzdávat do KOMPASTÁRNY DOLANY, kterou provozuje Agrodružstvo Klas  se sídlem v Křičeni č. p. 102 (na platě před kravínem u Dolan na levé straně ve směru od Starých Ždánic).

Od 1. 1. 2015 je možné připravit k odvozu další komoditu tříděného odpadu v rámci pytlového svozu,  a to kovové obaly. Můžeme třídit plechovky od konzerv, plechovky od nápojů a různé podobné odpady.

Plechovky budou tříděny do šedých pytlů. Tyto pytle budou k dispozici na obecním úřadu, případně můžeme plechovky odevzdávat zvlášť v igelitových taškách nebo v černých pytlích, které se používají do odpadkových košů.

Samozřejmě se to netýká plechovek od barev a jiných nebezpečných odpadů, které sbíráme dvakrát  ročně na jaře a na podzim.

Věřím, že budeme společně dále odpady třídit a rozšíříme sběr i o tento druh odpadu.

 

Jaroslav Hyhlík


Vyhledat v textu

21. 7. Vítězslav

Zítra: Magdaléna

Termíny svozů 2018.pdf

Úhrada za odvod splašků 2018.pdf

 Kalendář akcí 2018

Hasičský ples 13.1.2018                                Myslivecký ples 3.2.2018                                  Obecní ples 24.2.2018                                Maškarní ples  16.3.2018                              Velikonoční Jarmark 24.3.2018                               Ukliďme svět -ukliďme Česko 2018 7.4.2018                                                           Staročeské máje 26.5.2018                                Dětský den            2.6.2018             Nohejbalový  turnaj Cirkus Cup 2018               1.9.2018                     Dětské Rybářské závody  15.9.2018                                      

Knihovna           Staré Ždánice, budova Oú  Provozní doba:           Pondělí 15:30 - 16:30 hodin Knihovnice :Helena Pavčová

Výjezdní ordinace Staré Ždánice, budova OÚ

MUDr.Kateřina Nechvátalová

 Každá 2. středa v měsíci

od 11 do 12 hodin pro objednané pacienty

 Telefonické objednávky vždy do úterý před ordinačním dnem : tel. 466 921 089.

NOVĚ

Objednání  také na OÚ 

na tel. č. 466 510 570

p.Iveta Pokorná .

 Akutní stavy ošetří MUDr. Nechvátalová bez objednání.

 

 

 

Návštěvnost stránek

219590
zdanice_footer.png